dimanche 5 août 2018

Thời Sự-Chính Trị - Tháng 7/2018

 
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 28-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Sự trổi dậy của chủ nghĩa xã hội tại Hoa Kỳ
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 25-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 21-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 18-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Chuyến Âu Du của Tổng Thống Trump
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*      *
Thời sự Bàn Tròn: 11-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Người Việt trên thế giới biểu tình yểm trợ quốc nội
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Vòng quanh Hoa Kỳ & Thế giới 7-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn: 4-07-2018
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Tình hình quan hệ Mỹ - Đài Loan hiện nay
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire