samedi 18 août 2018

Nhạc Truyện

 
Nhạc Truyện: Hạt bụi nào trong mắt
Trần Quang Thiệu-Chân Như &   Kiều Loan trình bày
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Bướm Lạc Vườn Tiên
Huỳnh Dung-Chân Như &   Kiều Loan trình bày
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc truyện-Mộng Ước Đêm Xuân 
Ái Khanh-Kiều Loan &  Chân Như trình bày 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc truyện-Hơn cả mùa xuân-Ngôi nhà bện kia sông 
Kiều Loan & Chân Như trình bày - daiphatthanhvietnam
*
*     *
Cô Tằm T/g: Phạm Thành Châu-Kiều Loan &  Chân Như trình bày 
Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam
*
*     *
- Bố tôi, người lính VNCH-Hải Lê 
- Chuyện Người Nghĩa Quân Thờ Hình Của Chính Mình - Phạm Thành Châu 
Kiều Loan &  Chân Như trình bày (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Nhạc truyện: Khi mùa dứt chiến chinh – Gọi người tôi thương 
Kiều Loan & Chân Như trình bày - Chương trình Nhạc truyện daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire