lundi 6 août 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 8/2018

 

Thời Sự-Bình Luận: Truyền Thông Mỹ (Vũ Linh)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Cuộc Chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ & Tàu Cộng
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Phải chăng tàu cộng đã đi vào vết xe đổ của Nhật Bản
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Trump siêu nhân-Bùi Quang Vơm
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: TỴ NẠN VIỆT VÀ TT TRUMP - Vũ Linh
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire