mardi 21 août 2018

TÌM LẠI DẤU XƯA: Ngày còn chinh chiến - Vùng I Chiến thuật

 http://hopamviet.vn/assets/images/editor/Cau%20Hien%20Luong.jpg
 https://lh4.googleusercontent.com/Qq81Q11-LBTzWsSahAr6wgUFMtgKljp--Fj93ahwf3_eNDBJ1vMntYSkfKirgVJFVs_4ebVdEjCXWHbWPv5L10lu5sojYr-tJQ9N5zmxrFJByLr6EyuxYIG3bpavrKL65c3Itf9_kU5rSdPl 
*
*     *
Vùng I Chiến thuật
Những hình ảnh Miền Nam Việt Nam 20 Năm chinh chiến, từ Bến Hải đến Ca Mau trên 4 Vùng Chiến thuật. Những hình ảnh mà những Người Lính Năm Xưa đà cất trong trí nhớ và mang theo trong cuộc sống lưu vong.
Tìm Lại Dấu Xưa đươc góp nhặt trên Net và từ Slideshow của TheLPSLIDESHOWS.
*
*     *
Quảng Trị Vùng Chiến Tuyến
*
*     *
Đông Hà 
*
*     *

Thạch Hãn - Quảng Trị
*
*     *
Huế Của Ngày Xưa
*
*     *
Quảng Nam 
*
*     *
Đà Nẵng
*
*     *
Phố Cổ Hội An 
*
*     *
http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2015/10/sudoan1.jpg 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekW7xNuhAYverjA7aGibx5lNkr0yXWkHld5noXTsWzclYjPCbj72mCXjQeuqYZ77hRDacWWHq5HyrlgbXVrg3ceVTAZfkDg55XR8BIgepqFIR3TAZMTGp8RPO7ImViRyuHMMoEVyKnpL9/s1600/61+10+Qu%C3%A2n+%C4%91oa%CC%80n+&+S%C6%B0+%C4%91oa%CC%80n+B%C3%B4%CC%A3+Binh.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire