dimanche 5 août 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 7/2018

 

Thời Sự-Bình Luận: Đặc Khu hay Nhượng Địa- Âm mưu đánh tráo khái niệm
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin vắn Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Kim
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin tức Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Kim & Thời sự Việt Nam
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Thượng Đỉnh Mỹ - Triều - Sự Vĩ Đại Và Những Điều Bi Đát (Vĩnh Tường)
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Thế sự thay đổi sau cuộc họp Putin - Trump
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn Hàng Tuần 20-7- 2018
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Hy vọng từ thượng đỉnh Nga Mỹ ở Helsinki-Đại Dương
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Tin Vắn 28-7-2018 - Vũ Linh
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire