jeudi 9 août 2018

Trường Ca


  
Trường Ca Hòn Vọng Phu (1,2&3 -Lê Thương) 
Thái Thanh, Ánh Tuyết & Ban Ngàn Khơi
  
Lê Thương và Trường Ca Hòn Vọng Phu 
Bích Huyền Trình bày
*
*   *
  
Trường ca Hội Trùng Dương Phạm Đình Chương 
Thái Thanh & Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
*
*   *
  
Trường Ca Con Đường Cái Quan - Phạm Duy
TỪ MIỀN BẮC:
1) Anh Đi Trên Đường Cái Quan (Trần Ngọc + Thái Thanh)
2) Đồng Đăng Có Phố Kỳ Lừa (Kim Tước + Trần Ngọc)
3) Này Người Ơi [Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ] (Duy Khánh + Thái Thanh)
QUA MIỀN TRUNG:
1) Ai Đi Đường Trong Gió Trong Sương (Kim Tước + Duy Khánh)
2) Nước Non Ngan Dặm Ra Đi (Thái Thanh)
3) Gió Đưa Cành Trúc La Đà [Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo] (Kim Tước + Duy Khánh)
VÀO MIỀN NAM:
1) Anh Đi Đường Vắng Đường Xa [Nhờ Gió Đưa Về] (Thái Thanh)
2) Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng (Kim Tước + Duy Khánh)
3) Đường Đi Đã Tới (Hợp Ca)

*
*   *
  
Trường Ca Mẹ Việt Nam - Phạm Duy

 1/ Đất Mẹ (Nhật Trường + Trần Ngọc + Thái Thanh)
2/ Núi Mẹ (Duy Khánh + Thái Thanh)
3/ Sông Mẹ (Duy Khánh + Thái Thanh)
4/ Biển Mẹ (Duy Khánh + Thái Thanh) Lời Kết (Phạm Duy)
*
*     *
Trường Ca Hòn Vọng Phu
Tác giả Lê Thương
Thái Thanh Trình bày
*
*     *
Con Đường Cái Quan (P1)
Trường ca Phạm Duy-Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
Nhạc Trưởng Trần Chúc
*
*     *
Con Đường Cái Quan (P2)
Trường ca Phạm Duy-Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
Nhạc Trưởng Trần Chúc
*
*     *
Con Đường Cái Quan (P3)
Trường ca Phạm Duy-Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
Nhạc Trưởng Trần Chúc
*
*     *
Con Đường Cái Quan (P4)
Trường ca Phạm Duy-Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
Nhạc Trưởng Trần Chúc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire