vendredi 17 août 2018

TÌM LẠI DẤU XƯA: Ngày còn chinh chiến - Vùng II Chiến Thuật

https://4.bp.blogspot.com/-jhMweEAbWis/VpWlHpndSLI/AAAAAAAAGB0/ktPB-wKHpXc/s1600/7019959717_a8ed799b88_b.jpg 
Ngày còn chinh chiến - Vùng II - Duyên hải
http://safeshare.tv/w/sqQZnSYfJn
*
*     *
Ngày còn chinh chiến - Vùng II Cao nguyên
http://safeshare.tv/w/zqIgioswxP
*
*     *
Quảng Ngãi 
*
*     *
Quảng Tín
*
*     *
Bình Định ngày cũ 
*
*     *
Quy Nhơn ngày cũ 
*
*     *
Tuy Hòa-Phú Yên ngày cũ 
*
*     *
NhaTrang Xưa
*
*     *
NhaTrang Dư Âm Ngày Cũ 
*
*     *
TÌM LẠI DẤU XƯA
NhaTrang Ngày Tháng Cũ
*
*     *
VNQHMY-NhaTrang-1
Chương trình Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu của daiphatthanhvietnam-HN
*
*     *
VNQHMY-NhaTrang-2
Chương trình Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu của daiphatthanhvietnam-HN
*
*     *
Cam Ranh Ngày Cũ 
*
*     *
Ba Ngòi-Đá Bạc-Cam Ranh 
*
*     *
TÌM LẠI DẤU XƯA: Cam Ranh-Ba Ngòi-Đá Bạc
*
*     *
VNQHYD-Cam Ranh
Chương trình Việt Nam Quê Hương Yêu Dấu của daiphatthanhvietnam-HN
*
*     *
Đá Bạc-Ba Ngòi--Cam Ranh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire