lundi 20 août 2018

TÌM LẠI DẤU XƯA: Ngày còn chinh chiến - Vùng IV Chiến thuật

  - Ngày còn chinh chiến - Vùng IV Chiến thuật
 - Mỹ Tho-Cồn Phụng
 - Vĩnh Long Ngày Cũ
Ngày còn chinh chiến - Vùng IV Chiến thuật 
*
*     *
Mỹ Tho-Cồn Phụng 
*
*     *
Vĩnh Long Ngày Cũ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire