samedi 18 août 2018

Chiến Tranh Và Hòa Bình

Résultat de recherche d'images pour "DVD Asia Chiến Tranh Và Hòa Bình" 
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Anh Đi Chiến Dịch - Phạm Đình Chương / Hoàng Oanh
*
*     *
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Tôi Chưa Có Mùa Xuân - Châu Kỳ / Mạnh Quỳnh
*
*     *
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Kỷ Vật Cho Em - Phạm Duy thơ Linh Phương / Ý Lan
*
*     *
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Một Trăm Phần Trăm / Vũ Chương / Lê Tâm
Một Người Đi / Mai Châu / Diệp Thanh Thanh
*
*     *
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Bài Hương Ca Vô Tận - Trầm Tử Thiêng / Chế Linh & Thanh Tuyền

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire