mercredi 8 août 2018

TÌM LẠI DẤU XƯA: Việt Nam Cộng Hòa
Việt Nam Cộng Hòa 
Thời Đệ Nhất & Đệ Nhị Cộng Hòa
*
*     *
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire