vendredi 1 mai 2020

Bức Tường Trump: Một Dấu Ấn Lịch Sữ

Bức Tường Trump: Một Dấu Ấn Lịch Sữ
Vì sự vĩ đại của nước Mỹ và người Mỹ. Khi đã quyết tâm thì không có gì là KHÔNG THỂ.
Hàng ngàn công nhân và máy móc tối tân để xây bức tường này.

*
*     *
Watch Entire Trump Wall

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire