lundi 23 mars 2015

YoutubeVNX


Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần Nguyễn Lý Tưởng -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/channel/UCkbu.
Còn gì xấu hổ hơn nữa? Bình Luận của Đặng Chí Hùng -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/chan...
Hung hãn và hèn nhát Tuấn Khanh - Giọng đọc Minh Nguyệt Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNo...
Câu chuyện về một tấm hình Tường An, thông tín viên RFA -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/ch...
Hát cho Linh hồn Anh Nhạc Thương Ngân - Tiếng hát GiaoLinh -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/chan...
Câu Chuyện Một Thuyền Nhân -http://phailentieng.blogspot.be/ -VaoNoiGioCat CR: https://www.youtube.com/channel/UCkbu... - http://ngaycu.blogsp...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire