vendredi 6 mars 2015

Dạ Vũ Mùa Xuân (Chương trình Phát thanh trước 75)

  
Dạ Vũ Mùa Xuân (Chương trình Phát thanh trước 75) 
1. Tuổi Xuân-Phạm Duy- Thái Hiền Ca
2. Sầu Đông-Khánh Băng - Hùng Cường Ca
3. Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa-Quốc Dũng - Dạ Hương Ca
4. Sơn Nữ Ca-Trần Hoàn - Sĩ Phú Ca
5. Đám Cưới Đầu Xuân-Trần Thiện Thanh - Nhật Trường Ca
6. Khúc Nhạc Muôn Đời-Nhạc Ngoài Quốc - Thái Thanh Ca

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire