samedi 7 mars 2015

Tiến Trình Giải Thể Ðảng CS Và Dân Chủ Hóa Ðất Nước (Ðặng Chí Hùng)


  
Tiến Trình Giải Thể Ðảng CS Và Dân Chủ Hóa Ðất Nước - Phần 1 
Ðặng Chí Hùng Sinh Hoạt Chính Trên Diễn Ðàn Paltalk
  
Phần 2 
*
*     *
  
Phần 3 
*
*     *
  
Phần 4
*
*     *
  
Phần 5

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire