mercredi 25 mars 2015

Hải quân thiếu tá Vương Thế Tuấn: 40 năm nhớ lại "Địa Ngục" và "Thiên Đàng"

  
Hải quân thiếu tá Vương Thế Tuấn: 40 năm nhớ lại "Địa Ngục" và "Thiên Đàng" (Phần 1)
*
*     *
  
Hải quân thiếu tá Vương Thế Tuấn: 40 năm nhớ lại "Địa Ngục" và "Thiên Đàng" (Phần 2)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire