samedi 7 mars 2015

Thời Chinh Chiến

 


28.4.1975: Sư Đoàn 5BB Tữ Chiến 
 28.4.1975: Tướng Minh Nhận Chức  
27.4.1975: Tân Cảng Sàigòn 
 27.4.1975: Bầu Tân Tổng Thống 
 26.4.1975: Kịch Chiến Ở Bà Rịa  
25.4.1975: Trận Chiến Bình Dương 
 27.4.1975 Sư Đoàn 3BB Giữ Bà Rịa  
23.4.1975: Thủ Tướng Cẩn Từ Chức  
23.4.1975 Dàn Xếp Tình Hình VNCH  
22.4.1975: Trận Chiến Tây Ninh  
22.4.1975 Phòng Tuyến Trảng Bom  
21.41975: Tổng Thống Thiệu Từ Chức  
20.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc  
19.4.1975: Trận Chiến Định Quán 
 18.4.1975: Trận Chiến Phan Thiết 
 17.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc 
 16.4.1975: Phan Rang Thất Thủ  
16.4.1975 Tại Phòng Tuyến Phan Rang  
15.4.1975: Dầu Giây Thất Thủ 
 15.4.1975: Mặt Trận Long Khánh 
 14.4.1975: Nội Các Mới Trình Diện 
 13.4.1975: Trận Chiến Bảo Định  
12.4.1975: Kịch Chiến Ở Xuân Lộc Cuộc Di Tản Của Tiểu Khu Bình Thuận 
 11.4.1975: Trận Chiến Dầu Giây  
10.4.1975: Trận Chiến Xuân Lộc 
 9.4.1975, Long Khánh Bùng Nổ 
 9.4.1975: Trận Chiến Long An 
 8.4.1975: Trận Chiến Quốc Lộ 20 QĐ3 Phòng Tuyến Phan Rang 
 7.4.1975: Trận Chiến Miền Đông Tháng 4-1975, Tại Tiểu Khu Bình Thuận 
 6.4.1975: Trận Chiến Bình Thuận 
 5.4.1975: Thủ Tướng Khiêm Từ Chức 
 4.4.1975: Trận Chiến Ninh Thuận 
 3.4.1975: Phan Rang Hỗn Loạn 
 2.4.1975: Trận Chiến Nha Trang 
 2.4.1975 Ngày Cuối Cùng QĐ 2 
 1.4.1975: Mặt Trận Khánh Dương  
31.3.1975: Bình Định Thất Thủ 
 30.3.1975: Trận Chiến Qui Nhơn  
29.3.1975: Lâm Đồng Thất Thủ 
 27.3.1975: Trận Chiến Ở Bình Định  
26.3.1975: Kịch Chiến Ở Phú Thứ 
 25.3.1975: Trận Chiến Ở Phú Yên  
25.3.1975: Quân Khu 1 Rút Khỏi Huế 
 16.3.1975: Quân Đoàn 2 Triệt Thoái 
 16.3.1975: Mặt Trận Quảng Tín  
15-3-1975: Tử Chiến Ở Quảng Nam  
14.3.1975 Di Tản Cao Nguyên  
14-3-1975: Họp Ở Cam Ranh 
13-3-75: Di Tản Miền Trung  
12.3.1975: Quân Đoàn 2 Tiếp Cứu 
 11.3.1975, Ban Mê Thuột Thất Thủ  
10.3.1975 CQ Tấn Công Ban Mê Thuộc

http://thoichinhchien.blogspot.be/ 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire