samedi 21 mars 2015

Đây Là Sự Thật: Những tên đang cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam

  
Đây Là Sự Thật: Những tên đang cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam 
Tâm Anh và Đặng Chí Hùng. 
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 

 
Suy nghĩ giới trẻ trong nước về thuyền nhân
Chân Như, phóng viên RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire