samedi 7 mars 2015

Thảm Họa Bắc Thuộc - Phần 1


  
Thảm Họa Bắc Thuộc - Phần 1 
Vietnam Film Club

Kính gởi Quý Vị
Hôm nay, Vietnam Film Club hân hạnh gởi đến Quý Vị
Video trên Youtube "Thảm Họa Bắc Thuộc - Phần 1" vừa hoàn tất sau gần hai năm thực hiện:
Bộ phim được sự đóng góp của 26 nhân vật, trong và ngoài nước, người Việt Nam và người ngoại quốc.
Tất cả họ cùng gởi đi một thông điệp khẩn thiết về Thảm Họa Bắc Thuộc đang xảy ra từng giờ trên đất Việt.
Xin Quý Vị hỗ trợ cho cuốn phim, bằng cách sau khi xem Video này, hãy phổ biến thật rộng rãi và liên tục đến nhiều người qua các hình thức có thể được.
Cuốn phim sẽ được chính thức phát hành bằng DVD sau khi hoàn tất Phần 2.
Xin cảm tạ Quý Vị

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire