mercredi 3 octobre 2018

Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu trả lời phỏng vấn

http://nhatbaovanhoa.com/images/file/JYYAy5MN0ggBAogl/image042.png

 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Mai Ly, Hồng Phúc & GS Nguyễn Tiến Hưng
daiphatthanhvietnam
*
*     *
TÂM TƯ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire