lundi 29 octobre 2018

Thời Sự-Bình Luận Tháng 10/2018

 
>
Thời Sự-Bình Luận: Trò chơi của đảng Dân chủ đã trở nên lố bịch
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Sự thật sau tấn tuồng điều trần (Vũ Linh)
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Brett Kavanaugh trong dòng nước xoáy của đảng Dân Chủ
Gs Dương Đại Hải (VBS)
 *
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Câu chuyện trong Tuần 09-29-18
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Brett Kavanaugh trong trận cuồng phong của đảng Dân Chủ
Bàn luận của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Trận Kavanaugh – Bầu Cử 2016 Tái Diễn
(Vĩnh Tường)
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Sinh Hoạt Chính Trị Hoa Kỳ
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Bài Diễn văn của TT Donald Trump trước Đại Hội Đồng LHQ
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Thời Sự Trong Tuần: Đức Tin Của Những Nhà Lãnh Đạo
Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), thay thế cho Nafta
Bàn luận của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn
*
*     *
TT Trump và một thế giới vô trật tự
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
-TT Trump liên tiếp rút khỏi 7 tổ chức Quốc tế: Hiệp định & Hiệp ước
*
*     *
Vấn đề báo chí & truyền thông Hoa Kỳ ngày nay.
THỜI SỰ TRONG TUẦN với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
FBI đã tóm được tên gởi Bưu kiện chứa bom đến các lãnh tụ
Bàn luận của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn
*
*     *
Vương Quốc Saudi gặp rắc rối
THỜI SỰ TRONG TUẦN với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Trí Tuệ Trump
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
Tập Cẩm Bình đại liệt sĩ
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire