mercredi 31 octobre 2018

Cuộc xâm lăng không tiếng súng

 
Đoàn di dân (caravan) tiếp tục tiến về biên giới Mỹ.
Tản mạn của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần: Cuộc xâm lăng không tiếng súng
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận
Mai Ly (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Cuộc bầu cử "Vĩ Đại" - Vũ Linh
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
KẺ SÁT NHÂN NẰM TRONG GIA ĐÌNH TT TRUMP
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
ĐOÀN NGƯỜI DI DÂN BẤT HỢP PHÁP XÂM LĂNG HOA KỲ
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Tập Cẩm Bình đại liệt sĩ
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày
*
*     *
TT TRUMP LÊN ÁN GẮT GAO VIỆC GIAN LẬN BẦU CỬ
Thời Sự Trong Tuần với Gs Dương Đại Hải (VBS)
*
*     *
Vấn đề Người VN phạm tội bị trục xuất
Tản mạn của Ls Hoàng Duy Hùng & Nam Sơn

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire