samedi 6 octobre 2018

Một Thoáng Hương Xưa - Bích Huyền


Nhìn Những Mùa Thu Ngày Cũ (Phần 1) 
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Nhìn Những Mùa Thu Ngày Cũ (Phần 2) 
Bích Huyền trình bày
*
*     *
NhaTrang, dư âm ngày cũ (Phần 1) 
Tác giả: Nguyễn Thanh Ty-Bích Huyền giới thiệu 
*
*     *
NhaTrang, dư âm ngày cũ (Phần 2) 
Tác giả: Nguyễn Thanh Ty-Bích Huyền giới thiệu 
*
*     *
Nguyễn Tất Nhiên, gã cuồng thơ yểu mệnh 
Bích Huyền giới thiêu
*
*     *
Lê Thương và Trường Ca Hòn Vọng Phu
Bích Huyền Trình bày
*
*     *
Một Mùa Thu Nào Lãng Mạn
Nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Mùa Thu Trong Nhạc và Thơ
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Nguyên Sa Một Thoáng Nhớ
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Nguyên Sa Một Thoáng Nhớ (P2) 
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Lối Cũ Chẳng Sao Quên
thơ Phạm Ngọc (cảm tác sau khi đọc bài Lối Cũ Chẳng Sao Quên của Bích Huyền)
nhạc Phạm Anh Dũng-Pham Quynh Le
*
*     *
Những giòng sông trong thơ nhạc - Phần 1
Bích Huyền trình bày
Radio ChanTroiMoi
*
*     *
Những giòng sông trong thơ nhạc - Phần 2
Bích Huyền trình bày
Radio ChanTroiMoi
*
*     *
Hà Nội Trong Thơ Hoàng Anh Tuấn
Bích Huyền trình bày
*
*     *
Những phận người bị lãng quên - Bích Huyền trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire