mardi 16 octobre 2018

Thơ Diên Nghị

 
Một chút vàng thu
Thơ Diên Nghị-Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát Hương Giang
*
*     *
Huế Của Ngày Xưa
Thơ Diên Nghị-Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Tiếng hát Thủy Tiên
*
*     *
Ở xóm hàng me
Thơ Diên Nghị-Nhạc Vĩnh Điện
Tiếng hát Vân Khánh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire