mercredi 31 octobre 2018

Nhạc Đấu Tranh

Résultat de recherche d'images pour "Dòng Nhạc Đấu Tranh" 
Lá Cờ Thiêng
Sáng tác & trình bày Hoàng Tường
*
*     *
Người Là Ai?
Sáng tác & trình bày Hoàng Tường
*
*     *
Thiên Hùng Ca
Sáng tác Trang Thủy & trình bày Hoàng Tường
*
*     *
Tinh Việt Bất Khuất
Sáng tác & trình bày Hoàng Tường
*
*     *
Chống Giặc Tàu Xâm Lấn Biển Đông
Sáng tác & trình bày Nguyệt Ánh
*
*     *
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - Nguyễn Trãi
NgoNguyenTran
*
*     *
Dậy Mà Đi - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
*
*     *
Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài
Sáng tác & trình bày Việt Dzũng)
*
*     *
Chúng ta cùng xuống đường
Nguyệt Ánh & Việt Dzũng
*
*     *
Dậy Mà Đi
Nhạc và lời: T Vans
*
*     *
Việt Nam Ơi!
Sáng tác Trúc Hồ
*
*     *
Sáng Danh Lạc Hồng
Nguyệt Ánh & Việt Dzũng trình bày
*
*     *
Sinh Viên Việt Nam Đáp Lời Sông Núi
Sáng tác Ngô Nguyễn Trần
*
*     *
Sơn Hà Nguy Biến
Sáng tác Ngô Nguyễn Trần
*
*     *
TRẢ LẠI CHO DÂN
Sáng tác: Tù nhân lương tâm trong nước- Hợp Ca
*
*     *
Tổ Quốc Réo Gọi
Kim Tuyến trình bày
*
*     *
Người Việt Nam Tôi
Sáng tác & trình bày Nguyệt Ánh

Một tấc đất không nhường cho giặc,
Một khúc sông không cho quân thù,
Từ Cao Bằng trải dài tới mũi Cà Mau.
Một hải lý không cho ngoại bang,
Một thước nước không cho quân Tàu,
Vì Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.

Người Việt Nam tôi, người Việt Nam tôi,
Bốn ngàn năm lắm phen đau khổ dập vùi,
Tận cùng đau thương, tột cùng thê lương,
Người Việt Nam tôi vẫn kiên cường giữ đất quê hương.

Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Sông núi muôn đời là của dân ta!
Người dân quyết tâm giữ nước giữ nhà,
Toàn dân quyết tâm ngăn giặc thù xâm lấn,
Xương máu tô bồi thêm đất cha.

Người bất khuất không hàng quân giặc,
Người quyết hy sinh nơi sa trường,
Người can trường vượt hào sâu lướt đạn bom.
Từ xóm vắng đến nơi thành đô
Từ góc phố đến nơi sân trường

Triệu người dân đồng tâm bảo toànViệt Nam.
Bảo toàn Việt Nam! Bảo toànViệt Nam!
Bốn ngàn năm đã vang danh giòng Lạc Hồng,
Hào hùng liệt oanh, quật cường hy sinh
Người Việt Nam tôi: Những anh hùng chiến sĩ vô danh.
*
*     *

HỒI TRỐNG TÂY SƠN
Sáng tác & trình bày Nguyệt Ánh
*
*     *
Đất Nước Tôi
Nhạc & trình bày Nguyễn Văn Thành

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire