mercredi 28 septembre 2022

Việt Nam Quê hương mến yêu

Thy Nga - Nhạc Chủ đề.
 


Cố đô Huế, sầu thương, chìm ngập…

Hà Nội trong âm nhạc
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!
Đà Lạt trong âm nhạc
Nha Trang – miền quê hương cát trắng

Thương về Hà Tiên
“Hoài phố Hội An” với nhóm Năm Dòng Kẻ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire