vendredi 2 septembre 2022

Nắng Chiều - Độc Tấu Đàn Bầu Đức Thành

Phạm Đức Thành (sinh năm 1956), là một nghệ sĩ đàn bầu người Canada gốc Việt. Ông được biết đến qua việc phát triển và gìn giữ âm nhạc truyền thống Việt Nam tại nước ngoài.Nắng Chiều - Độc Tấu Đàn Bầu Đức Thành (Phần 1)
*
*     *

Nắng Chiều Độc Tấu Đàn Bầu Đức Thành (Phần 2)
*
*     *
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire