jeudi 8 septembre 2022

ASIA GOLDEN 3: HÙNG CA SỬ VIỆT 2

ASIA GOLDEN 3: HÙNG CA SỬ VIỆT 2 
DÒNG NHẠC VIỆT DZŨNG & NGUYỆT ÁNH 2013
  
Songlist
1. Quân Lệnh Cuối Cùng - Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung, Philip Huy, Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi
2. Một Lần Đi - Đan Nguyên
3. Lời Kinh Đêm - Mai Thanh Sơn
4. Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ - Mỹ Huyền, Huỳnh Phi Tiễn, Ca Đoàn Ngàn Khơi
5. Hát Cho Tự Do - Nguyễn Hồng Nhung, Vương Dzung
6. Cái Cò - Hoàng Thục Linh
7. Một Chút Quà Cho Quê Hương - Quốc Khanh
8. Em Vẫn Mơ Một Ngày Về - Hồng Diễm, Cát Lynh, Ca Đoàn Ngàn Khơi
9. Mưa Sài Gòn Còn Buồn Không Em - Lâm Nhật Tiến
10. Mời Em Về - Thiên Kim
11. Cho Đồng Bào Tôi - Đặng Thế Luân, Nhật Lâm, Ca Đoàn Ngàn Khơi
12. Những Đứa Con Của Mẹ - Nguyên Khang
13. Xuống Đường Cùng Cánh Hoa Lài - Phạm Tuấn Ngọc, Lưu Đức Long, Ca Đoàn Ngàn Khơi
14. Hát Cho Người Dân Oan - Diễm Liên, Lê Quốc Tuấn
15. Xin Hãy Làm Ánh Đuốc - Mỹ Huyền, Nhật Lâm, Đặng Thế Luân, Huỳnh Phi Tiễn, Ca Đoàn Ngàn Khơi
16. Tình Ca Cho Nguyễn Thị Sài Gòn - Y Phương
17. Em Nhớ Màu Cờ - Lâm Thúy Vân
18. Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 
*
*     *
 

 Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire