vendredi 30 septembre 2022

Âm Nhạc Cuối Tuần - Thy Nga

Nhạc Chủ đề trong chương trình "Âm Nhạc Cuối Tuần" do Thy Nga phụ trách trên Đài RFA vào những năm 2005-2010. 
 
  http://t-van.net/wp-content/uploads/2013/07/clip_image00122.jpg
Nhạc sĩ Châu Kỳ trong chuyến thăm Canada và Mỹ
*
*     *
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/InCommemorationOfDoanMan_TNga-20070506.html/DoanMan150.jpg 

Nhạc sĩ Doãn Mẫn … biệt ly từ đây …
*
*     *
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/PoetThanhTamTuyenInCommemoration_TNga-20060403.html/ThanhTamTuyen150.jpg
Nhạc từ dòng thơ Thanh Tâm Tuyền
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerTrinhHung_TNga-20060724.html/thonlang200.jpg
Trịnh Hưng và các nhạc bản đượm tình quê hương
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoan_TNga-20060815.html/HuuLoanTrinhHung150.jpg
Nhà thơ Hữu Loan, tình sử “Màu tím hoa sim” và cuộc sống bất khuất
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/AnecdoteOverPoetHuuLoanP2_TNga-20060820.html/HuuLoanPhuNhan150.jpg
Nhà thơ Hữu Loan, tình sử “Màu tím hoa sim” và cuộc sống bất khuất (phần 2)
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicForRains_TNga-20060828.html/ParisCoupleRain150.jpg
Mưa còn rơi mãi
 *
*     *
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicianVanCaoWorkAndLife_TNga-20061008.html/VanCao200.jpg
Nhạc sĩ Văn Cao và những tuyệt tác
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/MusicianVanCaoWorkAndLifeP2_TNga-20061015.html/VanCaoDVD200.jpg
Nhạc sĩ Văn Cao: “Trương Chi” thời cuối thế kỷ 20?
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerNguyenVanDong_TNga-20061210.html/NhacsiNguyenvanDong150.jpg
Tình ca Nguyễn Văn Đông (phần 1)
*
*     *

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/MusicForWeekend/ComposerNguyenVanDongP2_TNga-20061217.html/DaiTaNguyenvanDong150.jpg
Tình ca Nguyễn Văn Đông (phần 2)
*
*     *
http://cothommagazine.com/nhac1/NhatNgan/ThyNga.jpg

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire