jeudi 8 septembre 2022

Asia Golden 2 - Hùng Ca Sử Việt

ASIA GOLDEN 2: HÙNG CA SỬ VIỆT


 
Asia Golden 2 - Hùng Ca Sử Việt

 

 

SONG LIST:
1. Hội Nghị Diên Hồng (Lưu Hữu Phước, Việt Tiến) - Nguyên Khang, Y Phương, Ca Đoàn Ngàn Khơi 0:01
2. Chiến Sĩ Vô Danh (Phạm Duy) - Hồ Hoàng Yến, Diễm Liên, Mỹ Huyền, Thiên Kim, Y Phương, Tâm Đoan, Ca Đoàn Ngàn Khơi 10:19
3. Anh Về Thủ Đô (Y Vân) - Y Phụng, Lâm Thúy Vân 15:22
4. Gót Chinh Nhân (Lê Minh Bằng) - Đặng Thế Luân 20:55
5. Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bội, Nguyễn Thành Nguyên) - Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Ca Đoàn Ngàn Khơi 26:57
6. Xuất Quân (Phạm Duy) - Ca Đoàn Ngàn Khơi 33:05
7. Thề Không Hề Phản Bội Quê Hương (Cục Chính Huấn) - Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Ngọc Đan Thanh, Việt Dzũng 39:00
8. Con Rồng Cháu Tiên (Trúc Hồ, Việt Dzũng) - Y Phương, Đoàn Phi, Ca Đoàn Ngàn Khơi 47:48
9. Hòn Vọng Phu 1 Và 3 (Lê Thương) - Thiên Kim, Hồ Hoàng Yến, Mỹ Huyền, Quốc Khanh, Ca Đoàn Ngàn Khơi 55:37
10. Trên Đầu Súng (Anh Việt Thu) - Quốc Khanh, Đan Nguyên 1:02:28
11. Một Ngày Việt Nam (Trúc Hồ, Trầm Tử Thiêng) - Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:10:10
12. Lưu Vong Khúc (Trúc Hồ)  - Lâm Nhật Tiến, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:17:47
13. Việt Nam, Việt Nam (Phạm Duy) - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:23:21
14. Cám Ơn Anh (Trầm Tử Thiêng) - Tâm Đoan, Ngọc Huyền, Tường Nguyên, Tường Khuê, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:29:28
15. Bài Ca Tuổi Trẻ (Anh Bằng)  - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:35:40
16. Đáp Lời Sông Núi (Trúc Hồ) - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:41:27
17. Thiên Thần Trong Bóng Tối (Trúc Hồ) - Thùy Hương, Cardin, Đoàn Phi, Nguyên Khang, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Trúc Hồ 1:46:55
18. Quốc Ca Việt Nam (Lưu Hữu Phước) - Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi 1:52:55
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire