mercredi 28 septembre 2022

Thu Nhớ

trời Newyork, Paris, Gài Gòn, Hà Nội
chiều vào Thu, mây đều gợi buồn rơi 
nghe ngọn gió thổi se màu lá rối
lòng bỗng reo, ôi nhớ quá người ơi 

những người xa, từ một thời rất vội
từ giã đi qua bao nỗi kinh hoàng
chỉ còn nhắn giữa đời nhau tiếng đợi
cho một lần gặp gỡ ngỡ mờ dẫu đã gặp, 
hay vẫn còn chưa gặp
mỗi Thu về luôn muốn gọi tên nhau
nhắc để nhớ những vui buồn được mất
còn khắc ghi dòng ký ức thương đau 

khi Thu về Paris, Newyork
lại nhớ ơi! Hà Nội, Sài Gòn
còn ở đó tấm lòng mình thuở trước
đã cùng người, thao thức giữa mênh mông!

Cao Nguyên
*
*     *
Mùa Thu Paris - Phạm Duy - Cung Trầm Tưởng-Sỹ Phú
*
*     *

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire