samedi 10 septembre 2022

“Trường Hợp Võ Phiến” – Con Đấu Tố Cha

Lại thêm một trường hợp đấu tố văn học vừa mới xảy ra tại Việt Nam. Nạn nhân của vụ đấu tố này là nhà văn Võ Phiến, và người đấu tố ông lại chính là con trai của ông,Đoàn Thế Phúc, bút hiệu Thu Tứ, đã viết bài kết án thân phụ của chính ông là sai lầm khi chống chế độ Cộng Sản. Thu Tứ đã sử dụng bài kết án ấy để biện minh cho việc tự ý kiểm duyệt, cắt bỏ nhiều bài, nhiều đoạn trong tác phẩm của Võ Phiến, trước khi cho in lại trong nước…

Mời các bạn nghe cuộc nói chuyện giữa nhà văn Phùng Nguyễn và Phượng Hoàng của đài SBS Radio về “Trường Hợp Võ Phiến”.

 

“Trường Hợp Võ Phiến” của Thu Tứ đăng trên báo tại Việt Nam

 *
*     *

Trường Hợp Võ Phiến – Con Đấu Tố Cha Phượng Hoàng SBS

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire