mardi 31 juillet 2018

Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10

https://4.bp.blogspot.com/-gk6_fIkBIoo/V3iWPtmssAI/AAAAAAAA3bw/_W4mXxt6d8kgCx1UlQJCj2eJiiUeor04QCLcB/s320/Poster1.jpg 

Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần Khai mạc)
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần 1) 
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần 2) 
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần 3) 
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần 4) 
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần 5) 
*
*     *
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 (Phần kết thúc)
*
*     *
Cám Ơn Anh Kỳ 10 
Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh (Nhạc:DzuyLynh-Tiếng hát: Hạt Sương Khuya)
*
*     *
Đất Nước Mình Ngộ Lắm Phải Không Anh? - Nhạc Xuân Điềm 
*
*     *
Tấm Thẻ Bài rách tên (Hoài Linh - Carol Kim) 
*
*     *
Hoạt cảnh Ban Tù ca Xuân Điềm
*
*     *
Một chút quà cho Quê hương-Việt Dzũng-Nga My
*
*     *
Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH Kỳ 11 (Phần kết thúc)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire