jeudi 26 juillet 2018

Nhạc Asia

Résultat de recherche d'images pour "trung tâm asia" 
Áo anh sứt chỉ đương tà
Thơ Hữu Loan-Nhạc Phạm Duy-Quốc Khanh trình bày
*
*     *
Lối Về Đất Mẹ
Sáng tác Duy Khánh - Đặng Thế Luân trình bày
*
*     *
Tình đầu một thời áo trắng-Asia
*
*     *
Non Nước Chung Tình (Y Vân)
Lê Quốc Tuấn và Hợp Ca Asia.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire