vendredi 20 juillet 2018

Nhạc chủ đề

 
Nhạc chủ đề: Quê HươngƠi! Việt Nam Ơi! 
daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Nhạc chủ đề: Thơ Phổ Nhạc
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hạ Vàng
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Quê Hương ơi! Việt Nam ơi!
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề-Thơ phổ Nhạc
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Đấu Tranh-Lê Hoàng Trúc
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam (SaiGon niềm nhớ) 
daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Xuân Về 
daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Mưa trong tiếng Nhạc -  daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc - daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc Chủ đề: Thơ Phổ Nhạc (Phần 3) - daiphatthanhvietnam
*
*     *
Nhạc chủ đề: Hát Cho Quê Hương Việt Nam -  daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire