samedi 14 juillet 2018

Canada Biểu Tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng

Canada Biểu Tình chống dự luật đặc khu và an ninh mạng
Nhạc Đấu tranh:
- Lá Cờ Thiêng
- Cả Nướ Đấu tranh
- Việt Nam ơi!
- Việt Nam tôi đâu? - Anh Là Ai?
- Nhân Danh Việt Nam
- Bài ca Tuổi trẻ
- Đáp lời Sông Núi
- Thề không phản bội Quê hương


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire