jeudi 26 juillet 2018

Sợi Tình Xưa Ngàn Năm-Hoàng Nga
Sợi Tình Xưa Nghìn Năm
Hoàng Nga
*
*     *
Tháng giêng tháng bảy buồn như nhau 
Hoàng Nga
*
*     *
Ở giữa là mùa xuân
Tác giả: Hoàng Nga - Thanh Phương diễn đọc

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire