mercredi 18 juillet 2018

Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân - Amen Tv

 
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 1)
Amen Tv
Tiếp nối hành trình 'Ký sự đường dài - Chuyến viếng thăm quý TPB' sống ở vùng sâu vùng xa miền Trung phần được tường trình trong loạt bài 'Viết tiếp lời Tri Ân'.
Chuyến viếng thăm này dành cho quý ông sức khỏe yếu, gia cảnh khó khăn... không thể đến Sài Gòn tham dự các buổi họp mặt. Các ông ở các tỉnh miền Trung như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Huế.
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 2)
ngày 10.07.2015
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 3)
ngày 13.07.2015
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 4)
ngày 15.07.2015
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 5)
ngày 17.07.2015
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 8), ngày 24.07.2015
*
*     *
Phóng sự- Viết tiếp lời Tri Ân (Tập 9), ngày 27.07.2015

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire