jeudi 26 juillet 2018

DVD Asia 78 “Tình Yêu và Thân Phận”

 
Biển Đông
(Tuấn Khanh) - Quốc Khanh & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
*
*     *
Đã Đến Lúc
(Trúc Hồ) - Hợp Ca: Toàn Thể Nghệ Sĩ
*
*     *
Nối Lửa Đấu Tranh
Tác giả: Anh Bằng - Ca sĩ Asia & Ban Hợp xướng Ngàn Khơi
*
*     *
Hãy Gấp Trang Báo, Hãy Tắt TV
(Nhạc: Tuấn Khanh)- Nguyên Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
*
*     *
Con Đường Việt Nam - (Nhạc: Việt Khang)
Nguyên Khang, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn
*
*     *
Chúng Tôi Muốn Sống (Trúc Hồ)
Lâm Nhật Tiến & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
*
*     *
 

01.Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc (Phạm Duy) Hoàng Oanh & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
02.Đêm Nguyện Cầu (Lê Minh Bằng) Thế Sơn & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
03.Bốn Ngã Đường Quê Hương (Lê Minh Bằng) Thanh Thúy
04. Con Đường Việt Nam (Nhạc: Trúc Hồ - Lời Việt: Anh Bằng - Italian lyrics: Teresa Mai) Bích Vân & Teresa Mai
05.Mưa Trên Phố Huế (Minh Kỳ-Tôn Nữ Thụy Khương) Hoàng Thục Linh.
06.Không (Nguyễn Ánh 9) Đoàn Phi & Sỹ Đan
07. Yêu (Văn Phụng) Y Phương
08.Thương Về Miền Trung - Băng Tâm
09.Hãy Gấp Trang Báo, Hãy Tắt TV (Tuấn Khanh) Tứ Ca: Nguyên Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn
10.Tuổi Biết Buồn (Ngọc Chánh-Phạm Duy) Thanh Lan
11.Đưa Em Vào Hạ (Trầm Tử Thiêng) Huỳnh Phi Tiễn
12.Nối Lửa Đấu Tranh (Anh Bằng) Tốp ca: Hoàng Thục Linh, Y Phương, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Thế Sơn & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
13.Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng (Trầm Tử Thiêng) Hoàng Anh Thư, Vương Dzung & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
14. I’m Sorry, My Love (Trúc Hồ) Nguyên Khang
15. Ướt Mi (Trịnh Công Sơn) Thiên Kim
16.Liên khúc: Đại Bác Ru Đêm & Hát Trên Những Xác Người (Trịnh Công Sơn) Mai Thanh Sơn
17.Yêu Là Chết Ở Trong Lòng (Phạm Duy-Ngọc Chánh) Hồ Hoàng Yến
18.Chiều Về Trên Sông (Phạm Duy) Diễm Liên
19.Dòng Sông Xanh (Johann Strauss - Lời Việt: Phạm Duy) Hoàng Kim
20.Người Đi Qua Đời Tôi (Thơ: Trần Dạ Từ - Nhạc: Phạm Đình Chương) Lâm Thúy Vân
21. Biển Đông (Tuấn Khanh) Quốc Khanh & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
22.Con Đường Việt Nam (Người Tù Lương Tâm) Tứ Ca: Nguyên Khang, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Thế Sơn
23.Chúng Tôi Muốn Sống (Trúc Hồ) Lâm Nhật Tiến & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi
24.Đã Đến Lúc (Trúc Hồ) Hợp Ca: Toàn Thể Nghệ Sĩ

*
*     *
Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Chùm ảnh ASIA 78 - Tình Yêu & Thân Phận

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire