samedi 28 juillet 2018

Một vòng phòng trà, quán cà phê ca nhạc Sài Gòn

 
 Một vòng phòng trà, quán cà phê ca nhạc Sài Gòn
Trường Kỳ (Nghệ Sĩ và Đời Sống)
Một vòng phòng trà, quán cà phê ca nhạc Sài Gòn-Phần I
*
*     * 
  
Một vòng phòng trà, quán cà phê ca nhạc Sài Gòn-Phần 2
*
*     *
  
Một vòng phòng trà, quán cà phê ca nhạc Sài Gòn-Phần 3
*
*     *
Sài Gòn hẻm
Song Chi - Diễn đọc Hoàng Tín
*
*     *
Những Con Hẻm Saigon
Giờ Thy Lan - Trở Lại Ngày Tháng Cũ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire