mardi 17 avril 2018

Tiếng Thời Gian


 
Tiếng thời gian-Quê Hương trong nỗi nhớ 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Hoa Soan, Hoa Giấy, Tigon, Thiên Lý 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Ngày Quốc Hận nhớ về Sài Gòn 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Tháng Tư Đen 
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)

*
*     *
Tiếng Thời Gian-Memorial Day
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Quê Hương với cây đa, miếng trầu cau
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Vẻ đẹp và nét duyên qua Thi Ca
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng Thời Gian-Nắng Hè
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Tựu Trường
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Vu Lan
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian: Tâm tình Người Lính
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)
*
*     *
Tiếng thời gian-Halloween
Kiều Loan (daiphatthanhvietnam)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire