mardi 3 avril 2018

Thơ Trạch Gầm phổ Nhạc II

 https://thotrachgam.files.wordpress.com/2011/03/trachgam1.jpg
  
Anh Phải Sống Thơ:Trạch Gầm-Nhạc & Tiếng hát:Quốc Anh 
*
*     *
  
Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân

Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng
Thơ Trạch Gầm
Cho tao chưởi mầy một tiếng
Đ. M., cho tao chưởi mầy một tiếng,
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu ?
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng,
Đảng của mầy, chết mẹ … đảng tào lao.
Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng,
Cầm súng làm gì … chẵng lẽ hiếp dân.
Tao không tin lính lại hèn đến thế,
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm.
Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngõ,
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
"Môi liền răng" à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh.
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước,
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu.
Thân phận mầy cũng là Lê, là Nguyễn
Hà cớ gì ... mầy hèn đến thế sao !
Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến,
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẳng đất chôn.
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi,
Cứ đà nầy ... chết tiệt còn sướng hơn.
Đàn gãy tai trâu ... xem chừng vô ích,
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không ...
*
*     *
  
Lời Trước Nghĩa Trang 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
"Nhật Ký Tháng Tư" 
Thơ Trạch Gầm, Nhạc và Trình bày: Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Cám ơn Mày, Cám ơn Chị 
Thơ: Trạch Gầm-Nhạc và tiếng hát: CNS Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Nói Với Bạn Bè 
Thơ Trạch Gầm, Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và trình bày 
*
*     *
  
Ráng chịu ! 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Tự Thuở Nào 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Quốc Anh
*
*     *
Đến Cùng Nguyễn Cung Thương 
Thơ:Trạch Gầm-Phổ Nhạc và Hát: Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
Gửi Súng Cho Tao 
Thơ Nguyễn Cung Thương-Nhạc Phan Huyền Thoại
*
*     *
Bài Học Quét Lá.- Thơ: Diệu Nhân, Nhạc: Không Chánh Trí, Tiếng hát: Yên Ly

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire