VongNgayXanh Do youtube (upday)

mardi 3 avril 2018

Thơ Trạch Gầm phổ Nhạc II

 https://thotrachgam.files.wordpress.com/2011/03/trachgam1.jpg
  
Anh Phải Sống Thơ:Trạch Gầm-Nhạc & Tiếng hát:Quốc Anh 
*
*     *
  
Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Lời Trước Nghĩa Trang 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
"Nhật Ký Tháng Tư" 
Thơ Trạch Gầm, Nhạc và Trình bày: Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Cám ơn Mày, Cám ơn Chị 
Thơ: Trạch Gầm-Nhạc và tiếng hát: CNS Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Nói Với Bạn Bè 
Thơ Trạch Gầm, Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và trình bày 
*
*     *
  
Ráng chịu ! 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
  
Tự Thuở Nào 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Quốc Anh
*
*     *
Đến Cùng Nguyễn Cung Thương 
Thơ:Trạch Gầm-Phổ Nhạc và Hát: Nguyễn Hữu Tân 
*
*     *
Gửi Súng Cho Tao 
Thơ Nguyễn Cung Thương-Nhạc Phan Huyền Thoại

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire