lundi 16 avril 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 4/2018

 
Tiếng Việt Nhờ Ai Gìn Giữ - T/g: Vĩnh Tường 
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Hồn Lá Không Lìa Rừng - Nguyễn Quốc Việt (DLB) 
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Donald Trump và Chữ Thời - T/g: Vĩnh Tường  
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
  BẦU BÁN CUỐI NĂM - T/g: Vũ Linh 
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Cựu Đại Sứ Mỹ Ted Osius dối trá 
*
*     *
Tin Vắn 7-4-18 
Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire