samedi 7 avril 2018

Thế Sự Thăng Trầm

 
Điều Tra Nga Tới Đâu Rồi ? - T/G Vũ Linh
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 


*
*     *
Tin Vắn - 31-3-18 (Vũ Linh) 


*
*     *
Những gì còn lại -NS Tuấn Khanh 
Phương Thanh (Vietnam America TV)
*
*     *
Đằng Sau Thế Vận Hội Nam Hàn - T/G Vũ Linh 
*
*     *
Từ Bắc Hàn Sang Việt Nam-Vĩnh Tường 
*
*     *
Lưu Danh Thiên Cổ - Nguyễn Cao Quyền
*
*     *
Tiếng Việt Nhờ Ai Gìn Giữ - T/g: Vĩnh Tường 
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Hồn Lá Không Lìa Rừng - Trần Quốc Việt (DLB) 
*
*     *
Donald Trump và Chữ Thời - T/g: Vĩnh Tường

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire