mercredi 4 avril 2018

Những Câu Chuyện Tháng 4/75

https://badamxoevietnam2.files.wordpress.com/2015/04/17.gif 
Tôi gọi họ là Anh Hùng 
Bài viết Đặng Chí Hùng 
Thực hiện Audio LamSơn719 - Giọng đọc Hạt Sương Khuya 
*
*     *
Xin đừng quên ngày đó 
Bình Luận của Đặng Chí Hùng-Hướng Dương trình bày 
Đài phát thanh ĐÁP LỜI SÔNG NÚI 
*
*     *
Hạm trưởng bất đắc dĩ trong ngày di tản 
Hòa Ái, phóng viên RFA
*
*     *
Chuyến Hải Hành Cuối Cùng của Hạm đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (VABC)
*
*     *
Hỗ trợ Thương Binh Miền Nam Việt Nam 42 năm qua 
Thanh Trúc, phóng viên RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire