vendredi 20 avril 2018

Nhạc Đấu Tranh

Chúng Đi Buôn 
Phan Văn Hưng & Nam Dao - Lâm Dung trình bày
*
*     *
Nhận Diện Quê-Hương 
Nhac du ca - Nguyễn Quyết Thắng
*
*     *
Ta Quyết Thắng Trận Này 
Sáng tác & trình bày Hồ Văn Sinh
*
*     *

Như Bài Hát Quốc Ca Sáng tác & trình bày Nguyễn Văn Thành
*
*     *
Cho Tao Chửi Mày Một Tiếng 
Thơ Trạch Gầm - Nhạc & tiếng hát Nguyễn Hữu Tân
*
*     *
Cờ Vàng Tung Bay Trong Mỗi Tim Người 
Thơ Hà Huyền Chi - Nhạc & trình bày Nguyễn Văn Thành
*
*     *
Xuống đường vì môi trường 08.05.2016
*
*     *
Bài ca vùng lên Tây Tạng: Đừng Đánh Mất Niềm Tin 
The Forbidden Tibetan Song " NEVER LOSE THE LIGHT "
*
*     *
CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LẤN BIỂN ĐÔNG 
Nhạc & Lời: Nguyệt Ánh - Virginia - Ngày 11 tháng 5 năm 2014

Kìa nhìn kìa Hoàng Sa đang dâng sóng
Vì giặc Tàu xâm lấn biển Đông.
Việt cộng hèn nhưng ác với dân
Trước giặc thù thì bó gối khom lưng.
Kìa nhìn kìa từng người dân bất khuất
Thà tù đày, thà vị quốc vong thân
Trước bạo quyền thách thức gông cùm
Chống giặc Tàu xâm lấn biển Đông.
Ôi Tự Do nào không vun bằng máu
Ôi phù sa nào không có xương đồng bào
Từ đồng bằng cho tới biển sâu
Hỏi nơi nào không vết tích khổ đau?
Cây Tự Do dân ta vun bằng máu
Đất Việt Nam toàn những nữ lưu anh hào
Hoa Tự Do cho thế hệ mai sau
Trái Tự Do ngọt tình yêu đồng bào.
Kìa nhìn kìa toàn dân đang tiến tới
Giành chủ quyền để cứu quê hương
Bùng bập bùng dồn dập trống Tây Sơn
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Đánh tan lũ bạo cường, đánh cho giặc kinh hồn
Quyết bảo toàn từng tấc đất yêu thương.
Quyết bảo toàn từng tấc đất quê hương.
*
*     *
Phải Lên Tiếng - Cả Nước Đấu Tranh Nhạc Anh Bằng - Hợp ca Asia

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire