lundi 16 avril 2018

Thời Sự Chính Trị, Tháng 4/2018

 
Thời Sự Hàng Tuần-Mỹ gửi quân đội đến biên giới Mexico 
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận 
Mai Ly (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Thời Sự Hàng Tuần-Kỷ niệm buồn tháng 4. 
Mỹ-Anh-Pháp đánh bom Syria 
Đỗ Văn Phúc biên soạn và bình luận 
Mai Ly (daiphatthanhvietnam) 
*
*     *
Thời Sự Chính Trị-Hoa Kỳ và đồng minh tấn công Syria 
daiphatthanhvietnam 
*
*     *
Thời sự Bàn Tròn 11-04-2018 
daiphatthanhvietnam

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire