mardi 24 avril 2018

Thế Sự Thăng Trầm - Tháng 4/2018

 
Thời Sự-Bình Luận: BẦU BÁN CUỐI NĂM - T/g: Vũ Linh 
Thế Sự Thăng Trầm: Phương Thanh (Vietnam America TV) trình bày 
*
*     *
Cựu Đại Sứ Mỹ Ted Osius dối trá 
"Đại sứ Osius, là đại sứ đeo cờ VC trên vạt áo, và đòi cất bỏ cờ vàng khi họp với cộng đồng tỵ nạn tại Cali, tuyên bố ông ta đã ‘từ chức’ để phản đối TT Trump. Đó là nói láo. Theo thông lệ ngoại giao Mỹ, các đại sứ không phải là đại diện cho nước Mỹ, mà là đại diện cho tổng thống –Representative of the President-, do đó, mỗi lần có thay đổi tổng thống là đương nhiên tất cả các đại sứ Mỹ trên khắp thế giới đều phải từ chức hết. Một số về nước liền, một số được ở lại nhiệm sở chờ đại sứ mới, nếu có nhu cầu công vụ. Ông Osius bắt buộc phải từ chức ngay sau khi TT Trump tuyên thệ nhậm chức chứ không phải từ chức sau đó để phản đối TT Trump. TT Trump lưu giữ ông lại để chuẩn bị cho việc TT Trump đi VN, rồi ông Osius quyết định về Mỹ sau chuyến đi VN của TT Trump thôi."
*
*     *
Tin Vắn 7-4-18 
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: TT Donald Trump 
*
*     *
Thời Sự-Bình Luận: Hoa Kỳ - Vận Nước Mong Manh?! - T/g: Vĩnh Tường

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire