jeudi 5 avril 2018

Chuyến Hải Hành Cuối Cùng của Hạm đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa

Chuyến Hải Hành Cuối Cùng của Hạm đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa 
Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại (VABC)
Hạm trưởng bất đắc dĩ trong ngày di tản 
Hòa Ái, phóng viên RFA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire