vendredi 6 avril 2018

Những bản nhạc về biển và cá chết:

http://c0.img.chungta.vn/2016/04/28/9-61543-2757-1461839102.jpg 
Những bản nhạc về biển và cá chết 

01-Ai Đang Giết Dân Tôi-Sáng tác & trình bày Đình Đại
02-Biển Cát Gọi Thuyền Anh-Sáng tác & trình bày Lê Hoàng Trúc
03-Biển Đông Quê Tôi -Thùy Vân- MỹKhanh - VyVy
04-Cá Chết Miền Trung-Sáng tác & trình bày Trần Chí Phúc
05-Biển Đông Ơi. Việt Nam Ơi-Thùy Vân-Mai Hoài Thu-Hạt Sương Khuya
06-Tỉnh Thức Đi-Nhạc và lời Giòng Lạc Việt-Hạt Sương Khuya trình bày
07-Đất nước mình ngộ quá phải không anh-Phượng Mai-Trần Chí Phúc
08-Đất nước mình ngộ quá phải không anh-Đình Đại
09-ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH-thơ Trần Thị Lam-nhạc & trình bày Dzuy Lynh
10-ĐẤT NƯỚC MÌNH-Thơ Trần Thị Lam, nhạc Vĩnh Điện, tiếng hát Minh Chuyên
11-Đất Nước Sẽ Về Đâu-Thơ Trần Thị Lam-Nhạc & trình bày Đình Đại
*
*     *
Đất Nước Sẽ Về Đâu? 
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh? (Thơ Trần Thị Lam) - Nhạc & trình bày Đình Đại 
*
*     *
Cá Chết Miền Trung - Sáng tác & trình bày Trần Chí Phúc
*
*     *
Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Thơ Trần Thị Lam 
Diễn ngâm Hồn Nhiên - Phổ nhạc & trình bày Đình Đại

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire