VongNgayXanh Do youtube (upday)

dimanche 13 mai 2018

Tiếng Xưa 2

 Image result for tiếng xÆ°a
 
Đôi Mắt Người Sơn Tây (Phạm Đình Chương) - Hoài Bắc
*
*     *

Em đến thăm anh môt chiều mưa-Anh Ngọc
*
*     *

Đêm Màu Hồng-Thái Thanh
*
*     *

Hoài Cảm-Thái Thanh
*
*     *

Người đi qua đời tôi-Thái Thanh
*
*     *

Đôi Mắt Người Sơn Tây-Thái Thanh & Ban Hợp Xướng
*
*     *

 
Tìm một ánh sao-Hoàng Trọng-Mai Hương
*
*     *

 
Xóm Đêm (Phạm Đình Chương)_Kim Tước-Mai Hương-Quỳnh Giao
*
*     *

 
Xuân Tha Hương (Phạm Đình Chương) - Mai Hương
*
*     *

Chiều Vàng-Nhạc:Nguyễn Văn Khánh-Tiếng hát:Khánh Ly

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire